Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för telemast

Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för telemast

Kungörelse,

2022-02-03

Start- och slutdatum:

2022-02-05 - 2022-02-25

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen