Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn. Böda kronopark 2:176 och Persnäs 10:1

Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn. Böda kronopark 2:176 och Persnäs 10:1

Kungörelse,

2020-11-14

Start- och slutdatum:

2020-11-14 - 2020-12-07

Förvaringsplats:

Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen