Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn

Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn

Kungörelse,

2022-09-14

Start- och slutdatum:

2022-09-15 - 2022-10-03

Förvaringsplats:

Miljö- och byggenheten