Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn