Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.