Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Kungörelse,

2022-02-16

Start- och slutdatum:

2022-02-16 - 2022-03-07

Förvaringsplats:

Plan- och byggenheten