Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn. Nyby 3:10 och Mellböda 7:45

Kungörelse. Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn. Nyby 3:10 och Mellböda 7:45

Kungörelse,

2020-11-12

Start- och slutdatum:

2020-11-12 - 2020-12-04

Förvaringsplats:

Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen