Kontakta oss

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Publicerat

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 18 november 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Östergötlands län tar emot förslag på begravningsombud i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Skip to content