Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-10