Kontakta oss

Miljoner för satsningar som är genomförda inom äldreomsorgen i Borgholms kommun

Publicerat

Borgholms kommun har beviljats statliga bidrag på 9,6 miljoner kronor för att antalet timanställda har minskat inom äldreomsorgen och 2,3 miljoner för utökningen av sjuksköterskebemanningen på våra särskilda boenden.

”Det här betyder kvalitetshöjningar i vård och omsorg med både en stabil personal med tillsvidareanställda och att vi även stärker upp den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Det stärker kvaliteten och ökar tryggheten för vår omsorgstagare”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

Statsbidraget är från Socialstyrelsen och är baserat på prestationer och vissa kriterier som uppnåtts från 2021 till 2022. Borgholms kommun har nått nivån ”tydlig förbättring”. Därför har kommunen nu beviljats de här beloppen för att bibehålla kvalitén och tryggheten

Skip to content