Kontakta oss

Nu införs smarta lås i Borgholms kommuns äldreomsorg

Publicerat

För att öka tryggheten för våra omsorgstagare och underlätta nyckelhantering för personalen inför Borgholms kommun nu smarta lås för de med hemtjänst och trygghetslarm.
Våra omsorgstagare får ett säkert smart lås monterat på sitt befintliga lås. Det är kostnadsfritt för omsorgstagarna och de kan använda sin egen nyckel som vanligt. Satsningen med smarta lås möjliggör för hemtjänstpersonalen att ha med sig en enda digital nyckel istället för en enskild nyckel till var och en.

”Vi vill öka säkerheten och tryggheten för våra äldre samtidigt som den här satsningen innebär en betydligt enklare nyckelhantering för våra medarbetare”, säger Ewa Karlzon, enhetschef på socialförvaltningen.

Tekniken används redan framgångsrikt i flera kommuner. Det smarta låset och den digitala nyckeln är inställda så att bara behörig personal kan komma in till omsorgstagaren. Omsorgstagaren använder sin nyckel som vanligt och personalen använder en digital nyckel i det undre nyckelhålet, se bild nedan.

Monteringen görs i september och oktober av företaget Swedlock AB. Personal från kommunen kommer att vara med under monteringen. Det smarta låssystemet är certifierat och godkänt enligt Svenska stöldskyddsföreningens, SSF, och försäkringsbolagens krav för lås.

Skip to content