Kontakta oss

Ny handlingsplan för att stärka ekosystemtjänster

Publicerat

Borgholms kommun har antagit en ny handlingsplan för sitt arbete med att bevara och stärka ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ett exempel är att vatten som infiltreras renas innan det kommer ut i Östersjön, vilket minskar övergödningen av havet. Handlingsplanen innehåller en lång rad åtgärder som Borgholms kommun ska arbeta med, vilket exempelvis berör hur skogen sköts, fler åtgärder för pollinerande insekter och att hålla kvar vatten i landskapet.

”Genom att ta hand om vår natur skapar vi en tryggare framtid och tar hand om det som gör Öland unikt för kommande generationer” säger Ilko Corkovic kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter:

”Den här handlingsplanen pekar ut konkreta åtgärder på hur vi ska arbeta med detta de närmsta åren, vilket känns tryggt.”

En ekosystemtjänst som handlingsplanen berör är biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. Internationellt sker en stor förlust av biologisk mångfald. För att möta detta anordnar FN en konferens för biologisk mångfald, vilken avslutades för en vecka sedan med en ny räddningsplan för hur arter ska bevaras.

”Förlust av biologisk mångfald är ett globalt problem som vi kan arbeta med på en lokal nivå. Öland har en unik biologisk mångfald, vilket vi har ett ansvar att ta hand om” säger Staffan Larsson 1:e vice ordförande.

Skip to content