Kontakta oss

Ny satsning på aktiviteter för seniorer 

Publicerat

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har i år sjösatt ett pilotprojekt för att undersöka behovet av stöd till aktiviteter för seniorer. Utskottet har avsatt 150 000 kronor till aktivitetsstöd för seniorer med inriktning kultur och hälsa och det har varit ett stort intresse för satsningen.

”Det har varit ett fantastiskt gensvar! Det kommer att finnas många aktiviteter för seniorer att se fram emot runt om i hela vår kommun 2024 genom våra föreningars försorg. Att få känna gemenskap och få möjlighet att delta i kultur- och fritidsliv är viktigt för att motverka ensamhet och isolering. Vår förhoppning är att aktivitetsstödet ska kunna bibehållas även kommande år”, säger Kerstin Kyhlberg Engvall, ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Aktivitetsstödet för seniorer gäller för verksamhet som ska vara öppen för alla, motverka isolering och ensamhet samt stimulera till ett aktivt liv.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har nu beslutat att bevilja stöd till de här föreningarna:

 • Böda IK 10 000 kr till utveckling av seniorverksamheten
 • STF Öland 5 000 kronor till hållbart resande och samåkning
 • Borgholm Bowls 5 000 kr till inköp av Cornhole-spel
 • Ölands Bouleklubb 20 000 kronor i hyresbidrag
 • Ölands fotoklubb 3 000 kronor för bildvisning på Träffpunkter
 • Löttorps vävstuga 20 000 kronor i hyresbidrag
 • Gärdslösa hembygdsförening 10 000 kronor till uppsökande kunskapsprojekt
 • SPF Nordöland 20 000 kronor till aktiviteten ”Tillsammans inte ensam”
 • Ölands Allmogedansare 5 000 kronor till dansledarutbildning
 • Långlöts bygdeförening Hemgården 3 000 kronor till utveckling av gymnastikverksamheten
 • Föreningen Borgholms Storband 14 000 kronor till utbildning av ny ledare
 • Ölands kulturminnesförening 10 000 till skattjakt för äldre personer i museets arkiv
 • SPF Seniorerna Blåelden och PRO Borgholm 5 000 kronor till trivselonsdagar
 • Ölands Brukshundsklubb 15 000 kronor till dagaktivitet för seniorer med eller utan hund
 • Chorus Mixtus 5 000 kronor till sång på äldreboenden.
Skip to content