Kontakta oss

Ny sjöbodspolicy på plats

Publicerat

Nyheter i sjöbodspolicyn är bland annat att isolering och inre väggbeklädnad samt elinstallation nu är tillåten.

Nästa vecka går vi ut med ett brev med information om vår nya sjöbodspolicy till alla som äger sjöbod på kommunal mark i Borgholms kommun.

”Nytt för den som äger sjöbod är att man kan förlänga säsongen genom att dra in värme och isolera. Vad gäller övernattning gäller samma regler som tidigare. Sjöbodarna kan användas för övernattning vid enstaka tillfällen. Sjöbodarna ska inte inredas som fritidshus utan de ska ha sin karaktäristiska förrådskaraktär för förvaring av fiskeutrustning”, säger Julia Hallstensson, mark- och exploateringsstrateg.

Sjöbodar eller sjöbodsliknande bodar ska inte användas för bostadsändamål eller som bostadskomplement i form av lusthus, strandpaviljong eller liknande.

I samband med framtagandet av den nya policyn togs nya taxor fram.

”Taxorna är uträknade i jämförelse med liknande kommuner och tar höjd för att bodarna nu kan inredas för att kunna användas i större omfattning än tidigare. Sjöbodsägarna kan förlänga användningen av bodarna och höja standarden”, säger Alexander Sundstedt, mark- och exploateringsstrateg.

Borgholms kommun vill värna om framtida tillgänglighet till mark och vatten i våra unika strandområden. Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet, lika typiska som öns väderkvarnar och radbyar. Sjöbodar eller bodar får därför inte brukas på sådant sätt att de kan hindra allmänheten från att fritt röra sig inom strandområdet.

Yttre och inre förändringar som kan påverka kulturmiljön och friluftslivet negativt är trädgårdsmöbler, parasoll eller markiser, blomlådor, TV-antenn, avskärmande plank eller staket, altaner eller detaljer som tillsammans förändrar den karaktäristiska sjöbodsmiljön.

Sjöbodspolicyn reglerar handläggning av plan-, fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden. Sjöbodspolicyn reglerar även upplåtelse av kommunal mark för sjöbodar.

Läs mer och ta del av policyn i sin helhet

Vi frågor är du välkommen att kontakta tillväxtenheten på telefon 0485-88 000 eller skicka e-post.

 

Skip to content