Kontakta oss

Nya allmänna råd från 23 december

Publicerat

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att :

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max åtta personer och en meters avstånd mellan sällskap. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max åtta personer samt en meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.
 • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och en meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
 • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst tio kvadratmeter per person.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst tio kvadratmeter per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.
 • Mellan den 23 december 2021 och den 16 januari 2022 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
 •  Allmänna råd om att arbeta hemifrån återinförs.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Detta innebär de nya råden för Borgholms kommun

De nya åtgärderna betyder för Borgholms kommuns del att den som kan återigen ska arbeta på distans. Beslut fattas i samråd med närmsta chef. Den som nu går på julledighet bör förbereda för att efter nyår arbeta hemifrån.

På jobbet ska digitala möten prioriteras före fysiska möten.

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus gäller minst 10 kvadratmeter per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning och tävling.

Skyltarna om maxantal i våra sporthallar och Kallbadhuset ska åter sättas upp. På Kallis gäller att bastun är stängd men det går bra att bada, maxantal i omklädningsrummen är två personer

I servicecenter uppmuntras till telefonsamtal eller e-post istället för att göra besök. Max är två personer åt gången.

Sedan tidigare gäller följande

 • Om möjligt, undvik trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma och testa sig vid symtom.

Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har uppdaterats. De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Skip to content