Kontakta oss

Nya åtgärder för att skydda våra omsorgstagare

Publicerat

På onsdagen, 12 januari, tog socialnämndens arbetsutskott flera beslut för att minska risken för smitta och skydda våra omsorgstagare. Spridningen av covid-19 är nu rekordhög i Kalmar län till följd av den nya varianten omikron.

”Åtgärderna är till för att skydda våra omsorgstagare men också för att förhindra att inte medarbetare blir sjukskrivna. Vi har ett ansträngt läge och det är viktigt att trygga bemanningen framöver”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

En del av åtgärderna riktar sig särskilt till ovaccinerade – både medarbetare och besökare eftersom risken för smitta här bedöms som större.

Det finns inga fall av covid-19 i våra verksamheter inom omsorgen men med anledningen av den höga smittspridningen behöver vi vidta åtgärder.

Munskydd eller visir ska användas vid nära vård och omsorg av samtliga medarbetare men ovaccinerade ska använda full skyddsutrustning med munskydd och visir.

Vi kommer även att kunna genomföra så kallad screening genom att med inköpta snabbtester testa både personal och omsorgstagare. På det här sättet kan vi snabbare upptäcka smitta.

På våra vård- och omsorgsboenden inför vi besöksförbud för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig mot covid-19. Detta enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Du ska vid besök alltså vara fullvaccinerad.

”Det känns bra att vi nu har tagit de här besluten. Borgholms kommun har hittills klarat sig relativt väl från smitta men vi måste fortsätta agera handlingskraftigt utifrån hur situationen förändras. Det är också viktigt för mig att poängtera att våra initiativ sker i enlighet med Region Kalmar och deras smittskydd” säger Lars Ljung, socialnämndens ordförande.

Ytterligare åtgärder är att informationsbrev ska skickas till omsorgstagare om prioriteringsordning av insatser vid eventuell brist på personal. Det kan i så fall handla om att ställa in sociala aktiviteter som promenader, inte personlig vård och omsorg.

Vi kan även snabbt öppna ett evakueringsboende för att vid behöv kunna flytta omsorgstagare med bekräftad covid-19 för att förhindra smittspridning.

”Vi följer utvecklingen och förändras situationen kan vi komma att följa upp dessa åtgärder med ytterligare. Det är en trygghet att det var en enig nämnd som fattade de här besluten igår och vi hoppas att alla ska ha förståelse för dem”, säger Lars Ljung.

 

Skip to content