Kontakta oss

Nya plantor för bins skull

Publicerat

Inom Länsstyrelsens pollineringsprojekt håller nästan sex hektar av Borgholm kommuns mark på att bli ett nytt biparadis. Området har röjts på träd för att blotta sandig mark, där solitära bin kan bygga bo.

Det enda som fattas innan de kan flytta in är fler växter, så att det finns pollen och nektar i närområdet.
I Sverige finns nästan 300 arter av bin, och två tredjedelar av dessa bygger sina bon i marken. Blottad sand i ett soligt och varmt läge krävs för flera bin, en miljö som har blivit allt ovanligare och därmed också dessa bin.

Samarbete för att bevara hotade bin

Genom att blotta sand ger man bina en möjlighet att kunna bygga sina bon i marken, och tillsammans med en ökad flora i området ges även tillgång till föda. Därför ska det nu planteras in pluggplantor och sås in fröer som kan bli till blommor under kommande somrar. Växter som ska planteras in är blåmunkar, stor och liten blåklocka, fältvädd, åkervädd, kärringtand, getväppling och väddklint.

”Kommunen är väldigt glad över att få samarbeta med länsstyrelsen för att bevara arter, inte minst i detta område där det finns många hotade bin” säger Frida Gustafsson, Miljöstrateg på Borgholm kommun.
”Har vi tur flyttar hotade arter, exempelvis storkägelbiet, som är akut hotat, och dess värdbi stortapetsetarbiet in. Stortapetsetarbiet samlar bara pollen från stora korgblommiga växter, och därför ska vi plantera in väddklint.” Elin Boberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kalmar län, som är en av de som driver pollineringsprojektet. Hon fortsätter; ”Ett annat ovanligt bi som vi hittade i våras är rapssandbi, som vi hoppas kunna gynna med fler boplatser och mer blommor”

Länsstyrelsen i Kalmar län gör åtgärder inom pollineringsprojektet, där de restaurerar och återskapar sandiga miljöer för att hjälpa bin och andra pollinerare att överleva. Projektet vid amerikavägen är länsstyrelsens storleksmässigt största sandblotta.

Bilden: Blotta sand är det första man gör för att skapa en livsmiljö för hotade bin som bygger sina bon i marken.

Skip to content