Kontakta oss

Öland – destinationen som flest besökare vill åka tillbaka till

Publicerat

För fjärde året i rad presenteras undersökningen Resa i Sverige och Öland får fina resultat.  Besökarna ger Öland högst betyg av alla de 42 destinationerna i tre kategorier. Öland har enligt svenskar på semester bäst utflyktsutbud, är den plats som överträffat flest förväntningar samt är den destination flest skulle vilja åka tillbaka till.

– Ölands besöksnäring får för fjärde året i rad fantastiska betyg av våra gäster. Det har återigen varit ett mycket speciellt år, men trots det har Öland tagit emot och bemött besökare på ett mycket fint sätt. Ett kvitto till näringen på det otroliga arbete det gör år efter år, säger Johan Göransson, turistchef på Öland.

Det är destinationsnätverket SNDMO som genomför undersökningen och även 2021 har påverkat och formats av coronapandemin. I spåren av den pågående pandemin har svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats; undersökningen visar tydligt på det stora intresset för kustnära områden och storstäder.

I majoriteten av frågorna ligger Ölands medelvärde över snittet. Den fina atmosfären på Öland hyllas, det trevliga bemötandet och utbudet av sevärdheter hamnar bland de tre bästa destinationerna i landet.

– Efterfrågan på utomhusaktiviteter och utflykter har fortsatt varit stor även i år. Vi ser också att det finns en stor efterfrågan på att äta god mat och dryck. Mångfalden av aktiviteter vi har på ön är en av Ölands alla styrkor tillsammans med det fina bemötande och den goda atmosfär som är så viktig för en destination, avslutar Johan Göransson.

Jämfört med 2020 visar resultatet att något fler har rest i Sverige under sommaren och 8 av 10 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Varannan respondent (49 procent) har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige under 2022. Endast 4 procent säger att de planerar att resa mindre 2022 än under 2021. Yngre personer är mer benägna än äldre att vilja resa mer under 2022.

− Vi ser ett ökat inrikesresande och det är många som säger att de vill uppleva mer, varannan respondent har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022, säger Helena Bovin, ordförande i SNDMO.

Klimatsmart resande är viktigt för respondenterna, 63 procent uppger att de tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa. Ju yngre respondenterna är ju viktigare tycker de att klimatsmart resande är, även om skillnaden mellan åldersgrupperna inte är så stor.

Syftet med undersökningen Resa i Sverige är, utöver de pandemirelaterade frågorna, att över tid analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Viktigaste vid valet av semesterort är att människorna i staden/på platsen har ett trevligt bemötande, tätt följt av att platsen har en bra atmosfär.

Om SNDMO:

Swedish Network of Destination Management Organisations, som förkortas SNDMO, är en opolitisk, ideell förening. Medlemmar i föreningen är kommuner eller destinationsorganisationer som arbetar med destinationsutveckling i Sveriges större kommuner. Föreningens viktigaste ändamål är att vara ett forum för kunskapsöverföring inom destinationsutveckling.

Om Undersökningen Resa i Sverige:

Undersökningen har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7335 svenskar över 18 år om resvanor och attityder. Undersökningen genomfördes under perioden 8-18 september.

Skip to content