Kontakta oss

Om buller och musikljud

Publicerat 31 maj 2022

Sommarmånaderna är oerhört viktiga för stora delar av vårt näringsliv och bidrar till att vi kan ha den fantastiska service vi har året runt. Vi är ett attraktivt besöksmål och med det kommer kontrasten med hög puls under högsäsong.

Nu har vi antagit nya riktlinjer för buller, de följer de nationella riktvärdena och är jämförbara med andra kommuners. Syftet med riktlinjerna är att förebygga störningar och Folkhälsomyndighetens riktvärden används. De nya riktlinjerna skiljer sig i praktiken inte från tidigare år utan beskriver hur kommunen och näringsidkarna ska arbeta för att minimera störningar.

Varje verksamhetsutövare ska på eget initiativ arbeta för att minimera störningar. Det ska göras genom en egenkontroll. Dialog med berörda är ett viktigt verktyg för att nå ett bra resultat. Vi jobbar tillsammans med våra företag med att förbättra och underlätta både tillsyn och egenkontroll.

Jennie som driver Pubben i Borgholm har i flera år jobbat aktivt med ljudnivåer och i dialog med närboende.

”Vi har jobbat hårt med det här tillsammans med kommunen och genom samtal med närboende. Vi har minimerat klagomål men det här kräver inte bara åtgärder från näringsidkaren utan också en acceptans från boende. Den här tiden är viktig för oss alla som bor och verkar här med en stad och ö som ska fortsätta framåt som landets bästa resmål”, säger Jennie.

Efter sommaren kommer vi att utvärdera säsongen i dialog med företag och boende.

”Borgholms kommun är en av Sveriges evenemangstätaste kommuner. Här ligger en stor del av vår attraktionskraft och det är något som vi vill både bevara och utveckla. Vi kommer fortsätta jobba tillsammans med både näringen och bofasta för att hitta en nivå där verksamheterna kan anordna aktiviteter samtidigt som man tar hänsyn till omgivningen”, säger Joel Schäfer, ordförande miljö- och byggnadsnämnden.

Hoppa till innehåll