Kontakta oss

Översiktsplan 2040 på granskning mellan 23 maj och 25 augusti

Publicerat

Borgholms kommun arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan. En översiktsplan visar hur hela kommunen långsiktigt ska utvecklas och bevaras. Ett första förslag har varit ute på samråd och sedan bearbetats. Nu ges bland annat Länsstyrelsen, berörda kommuner och allmänhet en sista möjlighet att lämna synpunkter innan översiktsplanen kan antas.

Ta del av översiktsplanen här Översiktsplanering – Borgholms kommun

Skip to content