Utskriftsdatum: 23 October 2021

Översiktsplanering

10 december 2013

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholm kommun.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Den gäller tills den nya översiktsplanen är antagen.

Fördjupningar och tematiska tillägg

För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns flera fördjupningar.

Det finns även ett så kallat tematisk tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholm och Mörbylånga kommun och som omfattar hela Öland, se under Mer information nedan.

Hoppa till innehåll