Protokoll årsstämma 2023 Borgholmshem AB

Protokoll årsstämma 2023 Borgholmshem AB

Sammanträde,

2024-04-16

Paragrafer:

1-11

Start- och slutdatum:

2024-04-22 - 2024-05-14

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret