Protokoll från socialnämnden 2022-06-22

Protokoll från socialnämnden 2022-06-22

2022-06-22

Paragrafer:

71-86

Start- och slutdatum:

2022-07-06 - 2022-08-01

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm