Protokoll kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08

Protokoll kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08

2021-12-08

Paragrafer:

52-60

Start- och slutdatum:

2021-12-22 - 2022-01-14

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen