Protokoll kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08