Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 15 maj

Publicerat

Allmänpolitisk debatt

Kommunfullmäktige höll årets första allmänpolitiska debatt med temat hållbar utveckling i Borgholms kommun.

Ekologisk hållbarhetsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade att anta strategin som ersätter ett antal styrdokument som är relevanta för miljö- och hållbarhet. ​Den ekologiska hållbarhetsstrategin förtydligar och stärker kommunens arbete med detta.​

Fyllnadsval

Kommunfullmäktige beslutade att välja Erol Morina (S) som ersättare till socialnämnden, Eva-Lena Israelsson (S) som ledamot och ordförande i valberedningen samt Rami Alarouda (S) som ersättare i utbildningsnämnden.

Interpellation och motioner

Det lämnades in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Ilko Corkovic (S) om den planerade och nu projekterade vindkraftsparken i Simpevarp i norra Kalmarsund.  Det lämnades även in två motioner från Erik Arvidsson (SD) till kommunfullmäktige. Den ena handlar om att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan och den andra om möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet.

Du kan se en textad version av sammanträdet här

Skip to content