Kontakta oss

Renovering av Rälla skola vårterminen 2024

Publicerat

 En utredning av skolbyggnaden i Rälla har genomförts under året. Utredningen, som blev klar i december, har visat att det finns gamla skador på fastigheten som behöver åtgärdas.

Det finns inga nya läckage eller pågående skador och inga mögelpartiklar har kunnat påvisas i luften.

En del av skadorna som nu har hittats beror på takläckaget på Rälla skolas huvudbyggnad, som renoverades 2021 och en del av skadorna består av torkat mögel under golven. Dessa är från äldre vattenskador som går tillbaka till 1990-talet och troligen beror på att vatten har trängt ner i vinkeln mellan vägg och golv, i samband med städning.

Skadorna återfinns både i klassrum och korridorer samt i personalutrymmena.

Åtgärderna kommer att prioriteras och arbetet påbörjas tidigt under vårterminen. Allt skadat material kommer att bytas ut.

Eleverna kan få tillfälliga klassrum under delar av renoveringstiden, men det är möjligt att renovera till exempel ett rum i taget, för att verksamheten ska kunna fortsätta utan alltför stora störningar.

Vissa åtgärder görs under sport- och påsklov för att inte störa verksamheterna mer än nödvändigt.

Man kommer att ta tillfället i akt och byta ventilationssystemet, som är från 1986, under samma tid.

Ett nytt ventilationssystem med bättre styrning bidrar till en bättre inomhusmiljö.

Skip to content