Kontakta oss

Så gör du om du får symtom – nya regler 1 november

Publicerat

Idag, 1 november, ändras rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Vårdnadshavare har fått information via Infomentor.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer – från 1 november

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer för både fullvaccinerade och icke fullvaccinerade.

För dig som är fullvaccinerad

Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig om de får symtom. Det gäller även ovaccinerade yngre barn, under cirka sex år, som ännu inte börjat skolan.

Fullvaccinerade och barn som ännu inte börjat skolan bör dock stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

”De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Det finns dock vissa grupper som, om de har symtom, bör testa sig även om de är fullvaccinerade. Det gäller bland annat äldre på särskilda boenden eller som har hemtjänst, samt vård- och omsorgspersonal, hemtjänstpersonal och personer som får symtom efter resa utanför Norden.

För dig som inte är fullvaccinerad

Vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som inte är fullvaccinerade bör också stanna hemma vid symtom och testa sig så snart som möjligt.

De som testar negativt för covid-19 kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

De som testat positivt ska stanna hemma och som tidigare följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Läs mer om patientinformation och förhållningsregler här

Personer med bekräftad smitta kan komma tillbaka till skola, arbete och fritidsaktiviteter om de stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började, varit feberfria de två senaste dygnen och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. Den som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

Skip to content