Samordningsförbunet i Kalmar län

Samordningsförbunet i Kalmar län

2021-10-22

Start- och slutdatum:

2021-11-10 - 2021-12-01

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på hemsidan https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/