Kontakta oss

Samråd angående biogasanläggning, detaljplan för del av Knäppinge 10:1

Publicerat

Planförslaget undersöker förutsättningarna att uppföra en biogasanläggning inom del av fastigheten Knäppinge 10:1 mellan Alböke och Knäppinge by. Förslaget är nu ute på samråd och samrådstiden är mellan 25 april till och med 16 maj. Under samrådet kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsmöte

Borgholms kommun bjuder in till samrådsmöte i form av öppet hus i Alböke hembygdsgård.

Tid: Torsdag den 4 maj klockan 14:00-18:00.

Plats: Alböke Bygata 33

Läs mer om detaljplanen här

Skip to content