Kontakta oss

Skrivelse till Regionstyrelsen om Löttorpsambulansen: Oron måste tas på allvar

Publicerat

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade den 12 september 2023  den här skrivelsen till Regionstyrelsen i Kalmar län:

Oron måste tas på allvar

Beskedet att dra ned på bemanningen på ambulansstationen i Löttorp är förödande för norra Öland. Vi vädjar till Regionen att ompröva sitt beslut.

Vi har nåtts av beskedet att Region Kalmar län med hänvisning till de nya reglerna om dygnsvila beslutat att dra ned på bemanningen på ambulansstationen på nordligaste Öland. Beslutet medför bland annat att stationen kommer att stå obemannad nattetid från och med oktober. Beslutet är förödande för norra Öland och kan få drastiska konsekvenser.

Det är viktigt att följa reglerna om dygnsvila men de kan inte införas innan det finns en lokal lösning för bemanning på plats så att ambulansstationen kan vara i gång dygnet runt. Människors trygghet måste prioriteras.

Vi har Sveriges äldsta befolkning och dessutom flera tusen delårsboende som vistas här en stor del av året – många av dem är också äldre. Här finns en hög andel företagare inom byggsektorn och lantbruket vilka är överrepresenterade när det gäller arbetsplatsolyckor. Besöksnäringen lockar oerhört många till norra Öland året runt – registrerade kommersiella gästnätter uppgår till 1,2 miljoner per år.

Beslutet skapar djup oro för människor på norra Öland och vi på kommunen får en mängd samtal, brev och mejl från människor som känner sig otrygga och vädjar om hjälp.

Beslutet kan medföra samhällsekonomiska förluster om våra medborgare och besökare känner sig otrygga och väljer att flytta eller att inte besöka oss – vilket flera nu berättar för oss att de känner sig tvungna till.

Stationen i Löttorp är en livlina här på norra Öland och är det någonstans man ska söka dispens från reglerna så måste det vara just här. Vi vädjar till Regionen att ompröva beslutet som äventyrar tryggheten på norra Öland. Fortsätt med de tidigare reglerna om dygnsvila tills det finns en lösning för bemanningen på plats så att stationen i Löttorp kan bemannas dygnet runt.

2023-09-12

Ilko Corkovic, (S) kommunstyrelsens ordförande

Staffan Larsson, (C) förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Carl Malgerud (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Bilaga:

Citat från några av de mejl som kommit in:

”Som fritidshusägare samt företagare som arbetar en hel del på distans utanför Löttorp så reagerar jag med bestörtning… Att riskera att vänta på en ambulans som befinner sig i bästa fall i Borgholm är förödande och rent livsfarligt om den akuta sjukdomen slår till. Gör om gör rätt och se till att Öland blir attraktivt att vistas på för både de fastboende, turister eller oss fritidshusägare!

”Snälla rör inte vår ambulans, då kan jag ej längre bo här”

”Jag har alltid framhållit just tillgången på ambulans för de som har frågat om det går att bo här uppe på vintern”

”Som väl var kom ambulansen från Löttorp inom sju minuter och lyckades med hjärtstartare få igång hjärtat… Läser nu att ambulansen i Löttorp kommer vara delvis obemannad, vågar knappt tänka på vad det hade inneburit för mig?

”VARFÖR tvingar ni oss att flytta från vårt kära Öland?”

”Vi som bor på norra Öland skall få känna samma trygghet som de som bor i andra delar av länet. Vi vet att vi har långt till Kalmar sjukhus om någonting händer men vi vet också att vi har en ambulans som kan ta oss dit. Att ta bort den, delar av dygnet, är helt befängd”.

Skip to content