Utskriftsdatum: 19 February 2020

Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för
bland annat ekonomisk hjälp,
stöd och råd till personer och familjer.

Kommunens socialnämnd arbetar
bland annat för äldre människor.
Politikerna i Borgholms kommun
vill att en gammal person ska få
bo kvar hemma så länge som möjligt.
För att du ska kunna bo kvar hemma
kan du behöva stöd och hjälp
från socialtjänsten.
Vi ser till att du får det stödet och den hjälpen.

Socialnämnden har också
ansvar för stöd och hjälp till äldre personer,
personer med funktions-nedsättning
och personer som behöver hemsjukvård
i kommunen.

Personalen arbetar på socialförvaltningen