Socialnämndens individutskott 2022-01-28

Socialnämndens individutskott 2022-01-28

Sammanträde,

2022-01-28

Paragrafer:

5-6

Start- och slutdatum:

2022-01-28 - 2022-02-21

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm