Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott

2023-10-25

Paragrafer:

68-69

Start- och slutdatum:

2023-11-08 - 2023-12-01

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm