Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott

2022-12-30

Paragrafer:

76-83

Start- och slutdatum:

2022-12-01 - 2022-12-28

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm