Solberga 3:1. Lovärende avseende marklov för schaktning/utfyllnad för anläggande av dagvattendamm

Solberga 3:1. Lovärende avseende marklov för schaktning/utfyllnad för anläggande av dagvattendamm

Kungörelse,

2023-05-16

Start- och slutdatum:

2023-05-16 - 2023-06-13

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämndens arkiv, Stadshuset