Kontakta oss

Stor satsning på att vidareutveckla Borgholmsmodellen – Fem miljoner i statligt bidrag

Publicerat

Borgholmsmodellen med sitt hemsjukhus har blivit ett välkänt begrepp och har fått stor uppmärksamhet nationellt. Nu har Borgholms kommun tillsammans med Hälsocentralen, Rice och Linnéuniversitetet ansökt och beviljats statliga projektpengar på fem miljoner kronor från Vinnova för att vidareutveckla modellen.

”Vi är väldigt stolta över Borgholmsmodellen och vill nu ta den till nästa nivå”, säger socialchef Anna Hasselbom Trofast.

Med Borgholmsmodellen har hjärtsviktspatienter en läsplatta i hemmet där de tillsammans med kommunsköterska har möjlighet till daglig kontakt med hälsocentralen. Modellen bygger på nära vård och omsorg i hemmet för att stötta upp de sköraste och förebygga onödiga akutbesök. Sedan hjärtsviktsförsöket startade har det gjorts två utvärderingar och båda visar att akutbesöken till Kalmar försvunnit. En resa som innebär väntan och stor ansträngning för patienten.

”Statistiken visar att vårt arbetssätt kraftigt minskar onödiga resor, slutenvård och återinläggning. Det är fina siffror som står ut i landet trots att vi har Sveriges äldsta befolkning. Vi är bra men vill bli ännu bättre och vidareutveckla modellen för att nå fler grupper”, säger Anna Hasselbom Trofast.

Med hjälp av daglig rapportering får hälsocentralen fram en historik på hur hjärtsvikten utvecklar sig hos var och en och kan bestämma när det är dags för ett besök från hemsjukvården eller av en läkare. Även i mer akuta lägen kan de agera direkt och larma ambulans antingen till hälsocentralens akutrum eller till länssjukhuset i Kalmar.

Snabbare vård

I och med den nya satsningen som är möjlig tack vare det statliga bidraget ska nu fler läsplattor ska köpas in för att även kunna hjälpa patienter med diabetes, de som behöver palliativ vård i hemmet och psykiskt sjuka som har hemsjukvård. I modellen samverkar hemsjukvården, hälsocentralen och ambulanssjukvården för de 550 patienter som finns i hemsjukvården eller på särskilda boenden. Hos patienter som behöver kollas upp extra kan omsorgstagaren och kommunsköterskan koppla upp sig direkt till hälsocentralen och prata med en läkare som alltid ska finnas stand by. Omsorgstagarna garanteras även ett hembesök av en läkare samma dag om det behövs.

”Det här är effektivt och ger snabbare vård och våra omsorgstagare känner sig trygga med den här nära kontakten, säger Anna Hasselbom Trofast och fortsätter:

”Vi vill nu förfina vårt arbetssätt och vidareutveckla genom att ytterligare involvera individen, anhöriga och även hemtjänsten som ju känner individen bäst. Med en mer flexibel kontakt med hälsocentralen där man inte behöver boka ett möte kan vi när vi ser behov av att sammanstråla ha ett gemensamt möte där både sjuksköterska, läkare, anhöriga och undersköterska kan vara med. På det här sättet får vi en unik helhetsbild som vi inte kunnat få tidigare.

Projektet startar i norra delen av kommunen och drar igång innan sommaren.

”Vi samlar så många som möjligt i verksamheten till en kick off den 6 maj på Strand. Där medverkar RICE och Linnéuniversitetet som följer och forskar kring vårt arbetssätt, berättar Anna Hasselbom Trofast.

Skip to content