Kontakta oss

Stor satsning på medarbetarna inom äldreomsorgen

Publicerat 11 februari 2022

Socialnämnden är överens om att fortsätta satsningen på våra medarbetare inom äldreomsorgen och finansiera deras undersköterskeutbildning.

Under förra året påbörjade 44 medarbetare en utbildning till undersköterska. Detta med finansiellt stöd från staten men stödet från äldreomsorgslyftet räcker inte för att täcka hela utbildningen. Med den här satsningen ger vi våra medarbetare möjlighet till ersättning under hela 2022 och på så sätt att bli klara med utbildningen i januari 2023.

Att så många som 44 medarbetare har påbörjat den här utbildningen är unikt enligt Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

”Att ha utbildad personal är jätteviktigt för oss och det är en av våra största utmaningar framåt. Det är unikt att vi har så många som nu går undersköterskeutbildningen och där står vi verkligen ut jämfört med andra kommuner. Det är fantastiskt att våra medarbetare nu genom den här satsningen kan fortsätta sin utbildning med ekonomiskt stöd, säger Anna Hasselbom Trofast och fortsätter:

”Det här blir en winwin-situation för medarbetarna och för hela verksamheten. Vi som arbetsgivare får den kompetens vi efterfrågar, medarbetarna får en finansierad utbildning och det ökar tryggheten för våra omsorgstagare”.

Finansieringen om 3,9 miljoner kronor för att täcka utbildningskostnaden ska tas upp på kommunfullmäktige

”Pandemin som nu pågått i två år har pekat på nödvändigheten av att höja kompetensen inom äldreomsorgen i landet. Det är därför glädjande att 44 medarbetare inom äldreomsorgen har påbörjat en undersköterskeutbildning. Vi garanterar dem på det här sättet lön under hela studietiden. Personlig utveckling och kompetens är lika viktigt för oss som arbetsgivare som för våra medarbetare”, säger Lars Ljung, socialnämndens ordförande.

Hoppa till innehåll