Kontakta oss

Ta chansen och tyck till

Publicerat

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånare får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i sin kommun. Borgholms kommun är en av de 162 kommuner som deltar. Är du en av de som är slumpmässigt utvalda? Svara gärna på enkäten!

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande man upplever att man har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Genom undersökningen kan vi både följa Borgholms kommuns utveckling över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet.

Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör vem som får svara på enkäten. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Resultatet ger viktig vägledning

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstepersoners arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort. Årets insamlingsperiod pågår till den 7 november klockan 13.00. Resultaten presenteras i december.

Mer information om undersökningen finns på SCB:s webbplats: SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s statistikdatabas kan du se tidigare resultat i undersökningen: Statistikdatabasen

Skip to content