Kontakta oss

Tilläggsbudget med satsning på skola och omsorg

Publicerat 09 februari 2022

Kommunledningsgruppen och personalutskottet har tillsammans gjort en nulägesanalys. De har kommit fram till att de satsningar som kommunen vill göra, bland annat på skola och omsorg, kräver en tilläggsbudget.

”Vi går till fullmäktige och begär extra medel på 2,9 miljoner kronor för att göra extra satsningar på grupper inom vård, omsorg, förskola och skola”, säger Ilko Corkovic, Staffan Larsson och Carl Malgerud från personalutskottet.

Tilläggsbudgeten ska presenteras på kommunfullmäktige den 21 mars. Löneöversynen skjuts därför fram en månad och detta innebär att de nya lönerna gäller från 1 april men betalas ut på majlönen.

”Vi vill ha fortsatt konkurrenskraftiga löner så att vi kan behålla och rekrytera medarbetare. Lönesättningen ska stärka kommunens möjlighet att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetent personal. I den löneanalys vi gjort i år ser vi behov av att utöka ramen”, säger Johanna Alfredson, HR-chef.

Skip to content