Kontakta oss

Tips till föreningar: Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Publicerat 25 februari 2022

Varje år fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekten ska bidra till att uppnå de mål som regeringen satt upp för jämställdhetspolitiken. Bidraget går att söka just nu fram till och med 22 mars.

Vad ska bidraget leda till?

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället (ideella föreningar och stiftelser) för att driva jämställdhetsprojekt. Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

För statsbidrag till jämställdhetsprojekt prioriteras särskilt nyskapande projekt som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och som inte kan finansieras med andra medel. Exempel på nyskapande kan vara att organisationen vill pröva nya metoder som inte tidigare använts för att bidra till jämställdhet inom ett visst område.

Ni kan söka bidraget

Statsbidrag till jämställdhetsprojekt kan sökas av ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala. För statsbidrag till jämställdhetsprojekt prioriteras särskilt nyskapande och innovativa projekt som dessutom kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Läs mer och ansök på Jämställdhetsmyndigheten.se

Hoppa till innehåll