Underrättelse om antagande: Detaljplan för Borgholm 8:63 Rosenfors