Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för 2 st. nätstationer: Horn 1:38

Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för 2 st. nätstationer: Horn 1:38

Kungörelse,

2021-11-27

Start- och slutdatum:

2021-11-27 - 2021-12-17

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen