Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för 2 st. nätstationer: Horn 1:38