Kungörelse underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn på fastigheten Persnäs 10:1 skifte 17

Kungörelse underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn på fastigheten Persnäs 10:1 skifte 17

Kungörelse,

2021-03-04

Start- och slutdatum:

2021-03-04 - 2021-03-22

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen