Kungörelse underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn på fastigheten Persnäs 10:1 skifte 17