Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn Tomteby 1:4