Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn Tomteby 1:4

Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för teletorn Tomteby 1:4

Kungörelse,

2020-09-17

Start- och slutdatum:

2020-09-17 - 2020-10-07

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen