Kontakta oss

Utredning om Ölands kommunförbund och ökat samarbete mellan Ölandskommunerna

Publicerat 10 juni 2022

Hur skapas bästa möjliga samverkan kring turism och IT. Finns det fler verksamhetsområden där Ölandskommunerna kan samverka? Det är frågor som ska tas upp i en förstudie som Ölands kommunalförbund nu ska genomföra.

Ölands kommunalförbund har beslutat att genomföra en bred och förutsättningslös förstudie kring den mest lämpliga samarbetsplattformen för den framtida kommunala samverkan på Öland. Det här görs nu bland annat med anledning av att räddningstjänsten från och med 2023 kommer ingå i ett större kommunalförbund, Räddningstjänsten Sydost.

För utredningsuppdraget har Kent Johansson, utredare från Gårdby engagerats. Kent Johansson har stor erfarenhet från utredningsuppdrag kring organisation för kommunala och regionala verksamheter. Han har bland annat medverkat i utredningar inför bildandet av Region Kalmar län samt nationella utredningar kring statliga myndigheters organisation.

Kent Johansson kommer starta förstudien omgående och en slutrapport beräknas vara klar efter sommaren.

Förstudien kommer sedan vara grunden i det beslutsunderlag, som belyser möjligheter och konsekvenser av olika kommunala samverkansformer, som beslutsfattarna ska ta ställning till. Följande frågor kommer belysas särskilt:

– Hur skapas bästa möjliga, långsiktiga förutsättningar för de två kvarvarande verksamhetsområdena, Turism och IT?
– Inom vilka ytterligare verksamhetsområden kan Ölandskommunerna samverka?
– Hur ska den framtida kommunala samverkan organiseras?

Hoppa till innehåll