Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkning