Kontakta oss

Victoriadagarna 11-14 juli

Publicerat

Förtydligande angående avstängda gator: Endast Norra Långgatan och Västra Kyrkogatan kommer att stängas av för motortrafik. Boende och fastighetsägare kan nå sina fastigheter, men kan inte parkera fordon på gatan under perioden.

Begränsad framkomlighet och begränsade parkeringsmöjligheter under Victoriadagarna 11 – 14 juli med anledning av Victorias födelsedagskortege. På fredag klockan 16:30 kör kortegen från Sollidens slott och genom Borgholm, se karta.

​​​​​​​De lokala trafikföreskrifterna gäller från den 11 juli tom den 14 juli för att hinna få bort parkerade bilar med mera.

Del av Badhusgatan kommer endast vara avstängd under själva kortegen.

Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Viktoriagatan, Åkerhagsvägen, Köpmangatan, Hamnvägen, Villagatan, Norra Långgatan, Östra Kyrkogatan, Storgatan, Västra Kyrkogatan och Badhusgatan i Borgholm får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 11 juli – 14 juli.
3 § Förbudet gäller genomfart.
4 § Motordrivna fordon får trots förbudet föras på vägen om det behövs för
transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid
vägen samt utryckningsfordon.
5 § Förbudet gäller även parkering eller uppställning av bilar på/längs gatorna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 juli 2023 klockan 06:00 och upphör att gälla den 14 juli 2023 klockan 23:00.

 

Läs mer om programmet under Victoriadagarna på victoriadagarna.se

Skip to content