Kontakta oss

Viktig övning i kommunikation och bemötande

Publicerat 28 oktober 2021

Den här veckan får personal inom hemtjänst och omsorgen om personer med funktionshindrade öva sig i bemötande och kommunikation tillsammans med Pocketteatern.  Utbildningen är i form av interaktiv teater där skådespelarna spelar upp olika scener och bryter för diskussion.

Tidigare i veckan utbildades medarbetare inom omsorgen om personer med funktionshindrade och idag är det medarbetare inom hemtjänstens tur. Pocketteatern spelar upp olika scenarion som sedan diskuteras i gruppen. Exempelvis en scen där en anhörig är missnöjd med vården av hans pappa. Skådespelarna stannar mitt i scenen med frågan om det sättet att bemöta som iscensattes var okej eller om personalen kunnat agerat annorlunda.

”Alla i personalen är riktigt nöjda, de tycker att det är roligt och är verkligen med i diskussionen. Pocketteatern är bra på att locka till diskussion så att vi får vända och vrida på hur vi ska bemöta våra omsorgstagare och deras anhöriga på bästa sätt”, säger Maria Svanborg, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Tema för de här dagarna är personcentrerad vård och omsorg, bemötande och kommunikation.  Tidigare har all personal på särskilda boenden fått ta del av utbildningen.

Hoppa till innehåll