Kontakta oss

Arbete i skogen norr om Stora Rör

Publicerat 14 april 2022

En geoteknisk undersökning kommer att genomföras av Borgholms kommun i södra delarna av Rällaskogen vid Stora Rörsvägen under vecka 16 (19 april -22 april 2022). Undersökningen kan innebära en del störningar i området på grund av fordonens framfart samt om mindre träd behöver röjas. Inom kort kommer även en fågelinventering att påbörjas i området. Den innebär att det under ett antal tillfällen mellan maj och juli kommer att finnas inspektörer på plats i skogen.

Den geotekniska undersökningen ingår i den trafikutredning som har gjorts för att undersöka alternativa vägsträckningar inför en ny granskning av detaljplan Stora Rör 2:1 med flera.

Läs mer om detaljplanen här

Har du frågor, vänligen kontakta kommunen.

Skip to content