Kontakta oss

Detaljplanearbete i Gullvivan 8 inlett

Publicerat

Nu påbörjas detaljplanearbetet i Gullvivan 8 som är en del av industriområdet Hammaren i Borgholm. Inom planområdet finns bland annat äldre baracker på kommunal mark, Nisses fisk och ett industrihotell med diverse verksamheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av bostäder i området, i kombination med handel och därmed skapa en bra sammankoppling med intilliggande bostadsområde.

En preliminär planområdesgräns har angetts. Borgholms kommun kommer att inleda utredningsarbetet under våren 2024 med en miljöteknisk undersökning om potentiella föroreningar i marken. Resultatet av utredningen kommer visa hur stor kostnaden för sanering blir och om det är ekonomiskt lönsamt att gå vidare med detaljplanearbetet. Ytterligare utredningar, till exempel dagvattenutredning, blir då aktuellt i nästa skede.

Läs mer om Detaljplan för Gullvivan 8 här

 

Skip to content