Kontakta oss

Detaljplanen för yttre hamnen är nu ute på samråd

Publicerat

Detaljplanen för Yttre hamnen är ute på samråd till och med  20 november 2023. Boende och berörda ges möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Handlingarna finns tillgängliga i servicecenter på Stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt på hemsidan: Detaljplan för Yttre hamnen i Borgholm – Borgholms kommun

Förslaget finns även presenterat genom en utställning på Torget i Borgholm, välkommen att kika du också!

Skip to content