Kontakta oss

Detaljplan för Yttre hamnen i Borgholm

Publicerat 26 maj 2021

Bakgrund och syfte

Borgholms hamn är av stort allmänt intresse för såväl borgholmare som besökare och detaljplanens syfte är att utveckla Borgholms yttre hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och attraktiva offentliga miljöer.

Yttre hamnen är idag ett område med viss bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler samt plats för båtuppställning. Området är till stor del outnyttjat, förutom vissa promenadstråk som finns och nyttjas. Den gällande detaljplanen har gradvis blivit inaktuell och medger inte de förändringar som det innebär att omvandla området till en ny stadsdel. Den nya stadsdelen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum och samtidigt möjliggöra fortsatt hamnverksamhet.

Den som minns hamnens tidigare siluett med Lantmännens stora silor kan få viss igenkänning i det nya områdets utformning. På samma plats som silorna stod, ritas en profilbyggnad in med samma höjd, vilket ger en blinkning till platsens industrihistoria. Utformningen anpassas till hamnverksamheten samt till de krav som kommer av närheten till kyrkogården, reningsverket och trafiken.

Vad händer nu?

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för Yttre hamnen, Borgholm 11:1, Passaden 3 med flera fastigheter i Borgholm som nu samråds med boende och berörda.

Samrådstid: 23 oktober till och med 20 november 2023.

Handlingarna finns tillgängliga i servicecenter på Stadshuset, på biblioteket i Borgholm och här på hemsidan. Förslaget finns även presenterat genom en utställning på Borgholms torg.

Synpunkter lämnas via e-post senast den 20 november 2023. Ange ”Detaljplan Yttre hamnen” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt yttrande som skickas till mobn@borgholm.se

Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, box 52, 387 21 Borgholm.

Det berörda området; Yttre hamnen idag till vänster och med planerad bebyggelse till höger

Hoppa till innehåll