Kontakta oss

Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari

Publicerat 12 januari 2022

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder från och med 12 januari. Tre av de nya åtgärderna är:

 • Krav om max åtta personer per sällskap på serveringsställen. Stängning senast klockan 23.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs, med omprövning den 31 januari.

Ta del av de nya åtgärderna på Krisinformation.se 

Undvik besök på särskilt boende och LSS-boenden

Den 7 januari gick vi ut med att vi med anledning av den ökande smittspridningen av covid och den nya smittsammare varianten omikron måste minimera riskerna för våra äldre och sköra. Undvik därför att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden under de kommande veckorna, tills smittspridningen avtagit. Är besöket absolut nödvändigt ska vi göra allt för att det ska bli så säkert som möjligt. Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor, för att få information om läget.

Åtgärder i skolan, förskolan och fritids inför vårtermin 2022

 • Vårdnadshavare hämtar/lämnar barn utomhus alternativt med maximalt en vuxen i taget i kapprum.
 • En rekommendation är att fortsätta vara mycket utomhus med barnen om möjligt. Dela om möjligt in barnen in mindre grupper under dagen.
 • Använd skyddsutrustning vid behov om barn insjuknar och behöver nära omsorg.
 • Vi undviker så långt som möjligt att blanda grupper och att ha större samlingar.
 • Simundervisning fortsätter som vanligt.
 • Öppna förskolans aktiviteter kräver föranmälan med begränsat antal deltagare.
 • Idrott med omklädnad fortsätter som vanligt.
 • Arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter vid exempelvis planering, skriva dokument, läsa litteratur, digitala konferenser och i samråd med chef.
 • Utifrån förutsättningar och situation avgörs om möten ska genomföras digitalt eller fysiskt. Om du behöver ha fysiska möten tänk på att hålla 2 meters avstånd och inte blanda personal från olika enheter.
 • Fortsätt med löpande risk- och konsekvensanalyser för att systematiskt minska risken för smittspridning i våra verksamheter. Se till att riskbedömningar är aktuella.
  Undvik trängsel i exempelvis fikarum eller omklädningsrum.
 • Vi inför begränsat antal elever på fritidsgårdarna och åldersindelade grupper och aktiviteter.

Kulturskolan

Kulturskolans åtgärder innebär att alla gruppaktiviteter skjuts till februari. De som har individuell undervisning kan istället välja digital undervisning. Inga vårdnadshavare i lokalen, utan barnen och ungdomarna hämtas utanför lokalen.

Slöjdkaféerna med drop-in för alla åldrar hann dra igång innan jul och var väldigt uppskattat, men de är pausade tillsvidare och startar som tidigast i februari. Vi informerar snart vi vet att vi kan starta upp igen.

Om de nya åtgärderna påverkar våra verksamheter på något nytt sätt återkommer vi med information om det.

Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Läs mer på vår samlingssida om Corona

Hoppa till innehåll